Posts

Showing posts from February, 2012

The Blooming Season is Here

Image
עונת הפריחות כבר כאן התופעה האופיינית ביותר בשבועות האחרונים היא הפריחה הנהדרת זה התחיל בגבעות והשדות שהחלו להוריק ואז החלו להופיע הרקפות גם הסתווניות פרחו גם הכרכומים פרחו אבל אז התחיל השיא בסוף ינואר ובפברואר


ואפילו קצת פריחה צהובה החלה