Posts

Showing posts from August, 2014

Bike and Springs 2014

Image
אופניים ומעיינות 2014 כמו בכל הקייצים האחרונים גם השנה אנחנו משתדלים להתקרר בטיול השבועי במעיין או מספר מעיינות השנה גם ביקרנו בכמה מעיינות מיוחדים ונסתרים שלא ביקרנו בעבר הנה מספר מעיינות בהם ביקרנו ומסלולים שמובילים אליהם

מעיינות בדרום הרמהhttps://sites.google.com/site/mountainbikeridesinisrael/Home/mtb-israel/mevo4b רשות שמורות הטבע התחילה להתנכל לבריכות העמוקות שבשטחיה ומנמיכה את גובה המים ל 65 ס"מ
זאת מחשש שאם מישהו יטבע הוא יתבע אותה
מעניין מה יקרה אם מישהו יקפוץ ראש לבריכה הנמוכה כי זכר שהיא עמוקה יותר ?

חרבת ירדהhttps://sites.google.com/site/mountainbikeridesinisrael/Home/mtb-israel/bnot3


גלעדhttps://sites.google.com/site/mountainbikeridesinisrael/Home/mtb-israel/men1