Search This Blog

Thursday, April 09, 2020

The Treasure Well

באר המטמונים

בין הפרדסים בעמק חפר , מדרום לכביש 9 , בין גבעת חיים איחוד לשדה יצחק יש באר עמוקה
מיקום הבאר מסומן בחץ
המנוע של באר המטמונים

הבאר נחפרה כנראה בשנות ה 20 של המאה הקודמת
  • אחת הדעות אומרת שהבאר נחפרה ע"י המתישבים היהודים הראשונים באיזור בסוף שנות ה 20 כשחלק גדול מאדמות עמק חפר (וודי חווארית) נקנו ע"י הקרן הקיימת
  • דעה שנייה אומרת שהיא נחפרה ע"י חקלאי ערבי מהכפר זיתא שחלם לגדל כאן ירקות , פירות ופרחים לייצוא למדינות המפרץ
    (הכפר זיתא נמצא ממזרח לקיבוץ מגל)
    בגלל המצב : המרד הערבי ואחריו מלחמת העולם השנייה ואז מלחמת העצמאות החלום לא מומש
    אחרי המלחמה האדמה עברה כמובן לרשות יישובי האיזור היהודים

באר המטמונים
על הבאר היתה משאבה חד בוכנתית תוצרת החברה הגרמנית Deutz
שרידי המשאבה נמצאים שם עדיין
שרידי המנוע ומערכת השאיבה של המשאבה עדיין במקום
 
באר המטמונים
הסבר על פעולת המשאבה בסרטון מדקה 3:48

באר המטמונים

לאורך שנים הבאר היתה מוזנחת ומכוסה בצמחייה
חבורת המסגרים מעין החורש , גילתה את הבאר לפני זמן , והחליטה לשמרה
הבאר גוּדרה ושוּלטה
את השלט הכין האמן אילון כהן 
השלט בבאר המטמונים

הובא ציטוט נרחב משירו של שאול טשרניחובסקי , המספר בשבחי מקורות המים בפרדסים בארץ ישראל שמצא לפניו , בשנות השלושים של המאה הקודמת
בשנת 1978 כתב המשורר (ולעתים הסופר) אלישע פורת ז"ל מעין החורש את סיפור הילדים "באר המטמונים" על באר זו
הספר באר המטמונים מאת אלישע פורת

 סיפורו של אלישע פורת על הבאר :
 
באר המטמונים


על הבארות במרכז השרון :
לאחר מלתמת העולם הראשונה החלו גורמים מההתיישבות היהודית (ביניהם הקק"ל , "קהילת ציון"
שהקימה את הרצליה , חברת "הנוטע" מייסודה של "בני בנימין" ואנשים פרטיים) בקידוחים עמוקים
בשטחי אדמות החול האדום שבמרכז השרון .
קידוחים אלה נעשו במטרה לנצל את פוטנציאל מי התהום של השרון , השכבה מובילת המים שאך זה נתגלה דבר קיומה . תגלית זו שינתה את ערכן של אדמות השרון , שחלק הארי שלהן היה אדמות חמרה/חול אדום , שהן היהודים והן הערבים ראו בהן עד אז זיבורית .
עם גילוי מי התהום בראשית שנות העשרים והיכולת לנצלם הפך השרון לשטה אידאלי לגידול הדרים .


עוד מקורות :
https://www.news1.co.il/Archive/003-D-64266-00.html


https://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=68990

 בוויקיפדיה על אלישע פורת
No comments:

Search This Blog

MTB Beginners with Raz Goren

טיולי קבוצת אופני ההרים למתחילים ובוני כושר עם רז גורן במאי 2020 נפתחה קבוצה לרוכבי אופני הרים מתחילים או כאלה שרוצים לשפר את הכושר של...