Search This Blog

Wednesday, January 22, 2020

Berlin - January 2020

ברלין - ינואר 2020

בין 18 ל 23 בינואר 2020 היינו בחופשה בברלין
הנה התמונות מטיול
לכל תמונה בפייסבוק יש הסבר ומיקום , ולכל אלבום יומי יש הסבר כללי על מה עשינו באוו יום

Search This Blog

Berlin - January 2020

ברלין - ינואר 2020 בין 18 ל 23 בינואר 2020 היינו בחופשה בברלין הנה התמונות מטיול לכל תמונה בפייסבוק יש הסבר ומיקום , ולכל אלבום יומי...