Search This Blog

Sunday, December 16, 2018

Beit Yanay Jetty

מזח בית ינאי/כפר וויתקין

מזח בית ינאי/כפר וויתקין - Jetty
במקרה בעיון במפה מתקופת המנדט , 1940 בערך , נתקלתי במזח של כפר ויתקין
ומצורפות תמונות של המזח מרכיבת אופניים שהדרכתי בשבוע שעבר

"מזח כפר ויתקין" - הוא מזח מצפון למושב , שנבנה בשנת 1938 . 
המזח התפרסם מפני שבו עגנה אוניית הנשק של האצ"ל , אלטלנה . התירוץ הרשמי לבניית המזח היה הצורך לייבוא דשנים לפרדסים ולייצוא פרי ההדר דרך הים .
בפועל שימש לעגינת ספינות מעפילים . בין השנים 1939-1934 הגיעו לחופי עמק חפר ונתניה 16 אניות מעפילים , שחלקן עגן בחוף בית ינאי , שנחשב אז לאחד החופים המתאימים ביותר להורדת מעפילים , הן בשל העובדה שהחול היה נקי מסלעים , והן בשל קרבתו ליישובים עבריים .
הבעיה שהבריטים במהלך מלחמת העולם השנייה בנו באיזור בסיסים רבים ותחנת משמר החופים מצפון לבית ינאי של היום (המבנה משמש את משטרת ישראל היום) .
אהרון ברעם כתב בספר "עמק חפר" (בהוצאת המועצה האזורית עמק חפר תש"ל) את הדברים הבאים על אודות המזח : 
הרחבת ענפי המשק החקלאי ובייחוד גידולם הניכר של שטחי ההדר , הביאו לשימוש מוגבר בזבל אורגני , שהובא ברובו מהחוץ .
לשם הקטנת הוצאות ההובלה , ואגב זה יצירת מקורות עבודה נוספים , עשה ועד הגוש מאמצים כדי להשיג רישיון לפריקת הזבל בחוף ימו של עמק חפר .
לאחר מסע ומתן ממושך פורסם בעיתון הרשמי צוו המתיר העלאת הזבל ופריקתו על שפת הים בקרבת כפר ויתקין .
הישג זה שימש "נעיצת קנה לכיבוש הים העברי בין חיפה לתל אביב" ( מתוך חוזר של ועד הגוש מיום 30 ביולי 1937) , שכן ברור היה כי נעיצת קנה זו סופה פעולה מורחבת ומוגברת בחוף ימו של עמק חפר .
בסוף קיץ 1937 פתח ועד גוש היישובים בעמק חפר במו"מ עם המוסדות הלאומיים על בניין מזח קבוע .
השותפים למפעל זה היו: הקק"ל , חברת "נחשון" , ויישובי עמק חפר .
בקיץ 1938 נסתיים המו"מ על השתתפות הגופים לעיל במפעל .
עבודת בניית המזח החלה באוגוסט 1938 .
יישובי הגוש יסדו אגודה שיתופית ("חפר" בע"מ) שמטרתה הייתה להציב מסגרת חוקית לפעולות הכלכליות הקשורות בפיתוח שפת הים ולמפעלים אחרים שיוקמו .

אנקדוטה מעניינת מאתר המועצה האיזורית עמק חפר :
עוד לפני תחילת בנייתו המזח עורר התעניינותם של יזמים ומשקיעים .
תוך כדי דפדוף בתיקים ההיסטוריים גיליתי באופן אקראי לחלוטין מכתבו של יו"ר ועד המושבים והארגונים נהלל , צבי יהודה , המופנה לבן צבי , יו"ר יישובי עמק חפר. במכתבו צבי יהודה מדרבן את בן צבי להיפגש בדחיפות עם משקיען מחו"ל , השוהה כעת בארץ , המעוניין להקים מפעל לעיבוד שער חזיר .
ההצעה היא שהמפעל יקום על חוף ים התיכון "בשכנות עם המזח החדש העומד לקום" .
המפעל יביא שגשוג לעמק חפר .
המפעל לא קם .
המזח בבנייתו

תמונה של המזח מ 1939
תמונות של המזח

Search This Blog

MTB Beginners with Raz Goren

טיולי קבוצת אופני ההרים למתחילים ובוני כושר עם רז גורן במאי 2020 נפתחה קבוצה לרוכבי אופני הרים מתחילים או כאלה שרוצים לשפר את הכושר של...