Search This Blog

Friday, November 15, 2019

עגורים

 

עגורים

תאריך :  15-11-2019

חנייה של עין א תינה - כביש מע"ץ (כביש 918) - עמק החולה - תעלת הירדן המזרחית - גשר יסוד המעלה - ליד הגשר הירוק - אגמון החולה - מצפור השקנאים - שביל האגמון - תעלת הירדן המערבית - דרך מקבילה לכביש 90 ממזרח - חציית נחל עינן - שמורת נחל עינן - מאגר עינן - כביש לשמורת החולה - כביש "שמורת החולה-יסוד המעלה" - ליד תל שחף - יסוד המעלה - בתי הראשונים - גן המזח - תעלת הירדן המזרחית - גשר הפקק - שביל הירדן - אתר סירות נהר הירדן - חמאם בנות יעקב - שביל הירדן - גשר בנות יעקב הישן - כביש 91 - בית המכס התחתון - ציר המוסכים - דוריג'את - ג'לבינה - ליד בריכת הקצינים של הגילבון - דרך הפטרולים הסורית לשעבר - תל הלאל - הפאג'ר הקטן - נחל שוח - חרבת צידה - שמורת עין א תינה - חנייה של עין א תינה

נקודת יציאה : חנייה של עין א תינה

מוביל : יניב דובובסקי

משתתפים : 10

מרחק : 45 ק"מ

טיפוס מצטבר :  276 מ'

זמן : 4:28 שעות

הערה חשובה

מפת המסלול עם הנקודות שבתאור

(קטע המפה לקוח ממפות שביל נט המותקנות על תוכנת CompeGPS)

קובץ TRK ל GPS

קובץ GPX ל GPS


הערות
 • לא הייתי בטוח אם אהיה פנוי להובלה של טיול ביום ששי , לכן יניב הציע להוביל מסלול בעמק החולה ושולי הגולן בדגש עגורים
  בסופו של דבר הצטרפתי לטיול שהוביל יניב
 • יצאנו מהחנייה שליד עין א תינה (1) ועלינו על כביש מע"ץ דרומה
  מיד בנודה 2 פנינו ימיהה לדרך בשדות עמק החולה
  בנקודות 3 ניתן עכשיו לחתוך את הסיבוב בדרך בשדה הלא זרוע
  בנקודה 4 חצינו על גשר יסוד המעלה
 • בגדה המערבית עברנו סביב שער לרכב ורכבנו צפונה
  בנקודה 5 ראינו את הגשר הירוק החסום למעבר להולכי רגל ולכן צדקנו שלא ניסינו לעבור בו
  בנקודה 6 פנינו מערבה וחברנו לשבילי אגמון החולה בנקודה 7
 • העגורים במי האגמון ובשדות שסביבו היו מרשימים
  בנוסף לאלפי העגורים היו שם קורמורנים וכפנים , נוטריות ועוד
  גם בשמיים היו מאות עגורים
  הקפנו את האגמון בשבילים הסלולים עד הגשרון בקצה הדרום מזרחי בנקודה 8
 • חצינו מעבר לתעלה ורכבנו בדרך המקבילה לתעלה עד נקודה 9
  פה פנינו ימינה לאורך תעלת הירדן המערבית וחצינו על גשרון בנקודה 10
  מכאן במקביל לתעלת הירדן המערבית צפונה והלאה בדרכי 4X4 עד נקודה 10 לפני נחל עינן
 • חצינו במים את נחל עינן מתחת לגשר על כביש 90 בנקודות 10 וחברנו לדאבל עד נקודה 11
  מכאן דרכי בריכות דגים עד חיבור לכביש לשמורת החולה בנקודה 12
 • רכבנו בכביש ולפני השמורה בנקודה 13 פנינו לכיוון יסוד המעלה
  רכבנו עד הכיכר שליד מגדל המים של יסוד המעלה עצרנו לארוחה קלה (14)
 • בנקודה 15 פנינו מזרחה ורכבנו ביסוד המעלה ממנה יצאנו בדרך 4X4 בנקודה 16
  בנקודות 17 רכבנו במטע עצים נהדר (ראה תמונות)
  המשכנו לכיוון הירדן בנקודה 18
 • מכאן לאורך הירדן שכאן יש דשא לידו כל השנה
  בנקודה 19 חברנו לכביש מע"ץ
  פנינו ימינה ומיד הקפנו את קצה מעקה הבטיחות ורכבנו מזרחה ונכנסנו לדרך המקבילה לירדן בנקודה 20
  המשכנו בדרך לאורך הירדן שמטפסת לאיזור סירות נהר הירדן ולחמאם בנות יעקב בנקודה 21
 • כאן טבלנו בבריכה הנחמדה עם מים בטמפרטורה מעט חמה
  המשכנו בשביל לאורך הירדן עד גשר בנות יעקב הישן והמפורק בנקודה 22
  חצינו את הגשר - זהירות !!! (ראה תמונות) (נקודות 22)
 • מצידו השני טיפסנו בכביש 91 העולה לגולן עד נקודה 23
  פה ירדנו שמאלה לדרך 4X4 קופצנית וזרועת אבנים של "ציר המוסכים"
  רכבנו בדרך עד מעל בריכת הקצינים של הגילבון (24) שבכוונה מוזנחת ונהרסת ע"י הרט"ג כדי שלא יטבלו בפינת החמד שהיתה פה - עכשיו יש שם מעט מים והבריכה סדוקה - עצוב
 • מכאן המשכנו בדרך הפטרולים הסורית עליה מקרטעים על אבנים עד כדי אי רכיבות של עשרות מטרים מדי פעם
  מנקודה 26 דרך 4X4 טובה ואז כעבור כ 700-800 מ' שוב דרך חתחתים
  בנקודה 27 חוצים את ערוץ הפאג'ר הקטן שהוא מצריך הליכה במים (לא רכיב)
  בנקודה 28 חוצים את ערוץ נחל שוח (הפאג'ר הגדול) , גם בהליכה במים
  המשכנו עם דרך החתחתים עד נקודה 29
  מכאן ירידה בדרך דרדרתית - רכיבה כולה עד לדרך ה 4X4 בעמק בנקודה 30
  רכבנו בדרך המקבילה לתעלה עם מים ליד עין א תינה עד האוטו בנקודה 1

Monday, November 11, 2019

עגורים

 

עגורים

תאריך :  15-11-2019

חנייה של עין א תינה - כביש מע"ץ (כביש 918) - עמק החולה - תעלת הירדן המזרחית - גשר יסוד המעלה - ליד הגשר הירוק - אגמון החולה - מצפור השקנאים - שביל האגמון - תעלת הירדן המערבית - דרך מקבילה לכביש 90 ממזרח - חציית נחל עינן - שמורת נחל עינן - מאגר עינן - כביש לשמורת החולה - כביש "שמורת החולה-יסוד המעלה" - ליד תל שחף - יסוד המעלה - בתי הראשונים - גן המזח - תעלת הירדן המזרחית - גשר הפקק - שביל הירדן - אתר סירות נהר הירדן - חמאם בנות יעקב - שביל הירדן - גשר בנות יעקב הישן - כביש 91 - בית המכס התחתון - ציר המוסכים - דוריג'את - ג'לבינה - ליד בריכת הקצינים של הגילבון - דרך הפטרולים הסורית לשעבר - תל הלאל - הפאג'ר הקטן - נחל שוח - חרבת צידה - שמורת עין א תינה - חנייה של עין א תינה

נקודת יציאה : חנייה של עין א תינה

מוביל : יניב דובובסקי

משתתפים : 10

מרחק : 45 ק"מ

טיפוס מצטבר :  276 מ'

זמן : 4:28 שעות

הערה חשובה

מפת המסלול עם הנקודות שבתאור

(קטע המפה לקוח ממפות שביל נט המותקנות על תוכנת CompeGPS)

קובץ TRK ל GPS

קובץ GPX ל GPS


הערות
 • לא הייתי בטוח אם אהיה פנוי להובלה של טיול ביום ששי , לכן יניב הציע להוביל מסלול בעמק החולה ושולי הגולן בדגש עגורים
  בסופו של דבר הצטרפתי לטיול שהוביל יניב
 • יצאנו מהחנייה שליד עין א תינה (1) ועלינו על כביש מע"ץ דרומה
  מיד בנודה 2 פנינו ימיהה לדרך בשדות עמק החולה
  בנקודות 3 ניתן עכשיו לחתוך את הסיבוב בדרך בשדה הלא זרוע
  בנקודה 4 חצינו על גשר יסוד המעלה
 • בגדה המערבית עברנו סביב שער לרכב ורכבנו צפונה
  בנקודה 5 ראינו את הגשר הירוק החסום למעבר להולכי רגל ולכן צדקנו שלא ניסינו לעבור בו
  בנקודה 6 פנינו מערבה וחברנו לשבילי אגמון החולה בנקודה 7
 • העגורים במי האגמון ובשדות שסביבו היו מרשימים
  בנוסף לאלפי העגורים היו שם קורמורנים וכפנים , נוטריות ועוד
  גם בשמיים היו מאות עגורים
  הקפנו את האגמון בשבילים הסלולים עד הגשרון בקצה הדרום מזרחי בנקודה 8
 • חצינו מעבר לתעלה ורכבנו בדרך המקבילה לתעלה עד נקודה 9
  פה פנינו ימינה לאורך תעלת הירדן המערבית וחצינו על גשרון בנקודה 10
  מכאן במקביל לתעלת הירדן המערבית צפונה והלאה בדרכי 4X4 עד נקודה 10 לפני נחל עינן
 • חצינו במים את נחל עינן מתחת לגשר על כביש 90 בנקודות 10 וחברנו לדאבל עד נקודה 11
  מכאן דרכי בריכות דגים עד חיבור לכביש לשמורת החולה בנקודה 12
 • רכבנו בכביש ולפני השמורה בנקודה 13 פנינו לכיוון יסוד המעלה
  רכבנו עד הכיכר שליד מגדל המים של יסוד המעלה עצרנו לארוחה קלה (14)
 • בנקודה 15 פנינו מזרחה ורכבנו ביסוד המעלה ממנה יצאנו בדרך 4X4 בנקודה 16
  בנקודות 17 רכבנו במטע עצים נהדר (ראה תמונות)
  המשכנו לכיוון הירדן בנקודה 18
 • מכאן לאורך הירדן שכאן יש דשא לידו כל השנה
  בנקודה 19 חברנו לכביש מע"ץ
  פנינו ימינה ומיד הקפנו את קצה מעקה הבטיחות ורכבנו מזרחה ונכנסנו לדרך המקבילה לירדן בנקודה 20
  המשכנו בדרך לאורך הירדן שמטפסת לאיזור סירות נהר הירדן ולחמאם בנות יעקב בנקודה 21
 • כאן טבלנו בבריכה הנחמדה עם מים בטמפרטורה מעט חמה
  המשכנו בשביל לאורך הירדן עד גשר בנות יעקב הישן והמפורק בנקודה 22
  חצינו את הגשר - זהירות !!! (ראה תמונות) (נקודות 22)
 • מצידו השני טיפסנו בכביש 91 העולה לגולן עד נקודה 23
  פה ירדנו שמאלה לדרך 4X4 קופצנית וזרועת אבנים של "ציר המוסכים"
  רכבנו בדרך עד מעל בריכת הקצינים של הגילבון (24) שבכוונה מוזנחת ונהרסת ע"י הרט"ג כדי שלא יטבלו בפינת החמד שהיתה פה - עכשיו יש שם מעט מים והבריכה סדוקה - עצוב
 • מכאן המשכנו בדרך הפטרולים הסורית עליה מקרטעים על אבנים עד כדי אי רכיבות של עשרות מטרים מדי פעם
  מנקודה 26 דרך 4X4 טובה ואז כעבור כ 700-800 מ' שוב דרך חתחתים
  בנקודה 27 חוצים את ערוץ הפאג'ר הקטן שהוא מצריך הליכה במים (לא רכיב)
  בנקודה 28 חוצים את ערוץ נחל שוח (הפאג'ר הגדול) , גם בהליכה במים
  המשכנו עם דרך החתחתים עד נקודה 29
  מכאן ירידה בדרך דרדרתית - רכיבה כולה עד לדרך ה 4X4 בעמק בנקודה 30
  רכבנו בדרך המקבילה לתעלה עם מים ליד עין א תינה עד האוטו בנקודה 1

Search This Blog

GPS , Maps Etc.

המלץ לי בבקשה על My Recommended GPS אם איזה תוכנה אתה משתמש לתכנון מסלולים ? - תוכנת Compegps Land סדרת ה GPS - ים של TwoNav העובדים בארץ עם...