Search This Blog

Sunday, January 01, 2017

גבעתי

 

גבעתי

תאריך :  23-1-2017

יד נתן - תחנת דלק אלון בכניסה ליד נתן - דרך מקבילה לכביש 35 מצפון - יער קוממיות - סינגל יער קוממיות - ליד מצודת יואב (עירק סווידן) - ליד צומת גבעתי - גבעת ארנון - גן זיכרון תום ותומר - משלט 105 - חציית כביש הגישה לנגבה - משלט עיבדיס - שרידי עיבדיס - בית עפה - מחצבה ליד יד נתן - יד נתן

נקודת יציא
ה : רחבה גדולה ליד פחי המחזור ומאחורי המכולת של מושב יד נתן

תמונות Facebook (עמירם אורן)


הערות

 • הבוקר תכנן עמירם אורן טיול עם דורון קדמיאל , טיול בג'יפ במרחב פלשת הצפון מזרחי בו לחמה חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות בנוסף לכוחות אחרים כמו חטיבה 8 , פלוגת הנחיתה של חיל הים ועוד
  אני הגעתי מוקדם יותר ועשיתי רכיבה קצרה של כשעה ורבע בכדי לא להפסיד גם רכיבה ולנסוע לפני הפקקים של המרכז
 • יצאתי מיד נתן לכיוון צומת הכניסה של היישוב
  בנקודה 2 פניתי לכיוון תחנת הדלק אלון שבכניסה .
  מיד ירדתי לדאבל בשולי שדה חיטה שחובר לדרך שדות בנקודה 3 למרגלות תחנת הדלק
  רכבתי בדרך המקבילה לכביש עד נקודה 4 ופה צפונה בצומת הדרכים
  בנקודה 5 נכנסתי לסינגל ביער קוממיות
  יש פה מספר סינגלים ברמה טכנית קלה
  בנקודה 6 בשביל לחסוך בזמן ירדתי לדרך ה 4X4 בשולי היער ופה ושם דגמתי את הסינגל
  בנקודה 7 פניתי שמאלה בדרך לכיוון כביש הכניסה למצודת יואב בנקודה 8
 • רכבתי בכביש ובנקודה 9 ירדתי לדרך שדות מערבה
  רכבתי בדרכי השדות עד ליד תעלת ניקוז שמעברה כרמי זיתים בנקודה 10
  דרכי השדות עלולות להשתנות עם חריש אחר , אבל תמיד תמצא שם דרך בתפר בין שדות
  חציתי את התעלה היבשה במקום נוח (העומק כ 0.5 מ')
  המשכתי בדרך בתוך כרם הזיתים וחברתי לדרך 4X4 צפונה עד מפגש עם הדרך הלבנה הטובה בנקודה 11
 • רכבתי בדרך הלבנה המסומנת בסימון שבילים אדום עד האנדרטה בגבעת ארנון לזכר חיילי גדוד 51 של גבעתי (אז גדוד זה שהיום הוא בגולני היה שייך לגבעתי)
  המשכתי מכאן  בדרך צפונה
  פניתי לביקור באנדרטה המרשימה (13) שנבנתה לזכר הרוגי אסון המסוקים (גן זיכרון תום ותומר)במקום גן בוטני המציג מצמחי ארץ ישראל עם שילוט ומספר סלעים עם שמות הנופלים , תמונות ועוד

 • אחרי הביקור בגן הזיכרון יצאתי מהכניסה הרשמית לגן ליד עמוד מתח גבוה ענק הצבוע תכלת ועליו גם כיתוב השייך לאנדרטה
  בנקודה 14 פניתי שמאלה ושוב בנקודה 15 חברתי לדרך המסומנת סימון שבילים אדום
  צפונית לכאן יש בנייה של מאגר כלשהו
  בנקודה 16 נמצאת אנדרטה קטנה למשלט 105
  המשכתי צפונה עד כביש הגישה לנגבה בנקודה 17
 • מיד חציתי את הכביש ופניתי בצומת מזרחה לכיוון משלט עיבדיס
  בנקודה 18 פניתי ימינה בדרך בסימון שבילים כחול בעלייה ופנייה שמאלה בנקודה 19 למשלט עיבדיס (20)
  פה יש אנדרטה ושילוט
  השליטה של המשלט על העמק מתחתיו מרשימה
 • מכאן דהרתי למטה בדאבל ובנקודה 20 חברתי לדרך ה 4X4 הכחולה
  בנקודה 21 פניתי דרומה לדרך שדות וחלפתי ליד שרידי הכפר עיבדיס והלאה
  המשכתי בדרכי השדות עד נקודה 22
  פה דרומה
  בנקודה 23 נמצאת האנדרטה לקרב בית עפה בו השתתפו לוחמי גבעתי ולוחמי פלוגת הנחיתה של חיל הים
  לא ביקרתי באנדרטה כי מיהרתי , אבל בסיבוב ההמשך בג'יפ ביקרנו כאן
  בנקודה 24 ליד המחצבה פניתי ימינה לדרך שחוצה את המחצבה ונכנסת למושב יד נתן בנקודה 25 והלאה לאוטו (1)

Search This Blog

GPS , Maps Etc.

המלץ לי בבקשה על My Recommended GPS אם איזה תוכנה אתה משתמש לתכנון מסלולים ? - תוכנת Compegps Land סדרת ה GPS - ים של TwoNav העובדים בארץ עם...