Search This Blog

Tuesday, June 05, 2012

From Spring to Summer

בין אביב לקיץ

האביב הופך לקיץ
מבט מהר בנטל , מאי 2012

הירוק הופך לצהוב
בקעת אלון - מאי 2012

שוב מופיעים צבעי שקיעה , עננים יפים
ליד רעננה - מאי 2012
שקיעה בכפר יונה - מאי 2012

שוב פוגשים בעלי חיים - בעיקר זוחלים
נחש שחור על עץ בהר בני רסן ליד הטורבינות - מאי 2012
קמטן על הר בני רסן
נחש ליד הר הזבל של רעננה - מאי 2012
פירות אופיינים גדלים כמו הדובדבנים
דובדבנים ליד ברכת רם - יוני 2012
ומראות השדות המיוחדים של תקופת הקציר
רגבים בשדה - ליד רעננה - מאי 2012
אודים - מאי 2012
חורבה בין חרוצים ליקום - לא רחוק מהמסילה - מאי 2012
שדות קצורים ליד חוקוק - מאי 2012
ליד נחל אלכסנדר - מאי 2012
הנה חלק מהמסלולים שמוזכרים ונרכבו בתקופה זו
1-6-2012 דובדבנים 2012
30-5-2012 בין 2 ל 4
25-5-2012 בין חוקוק לחזון
18-5-2012 הקלסיקה של הכרמל
11-5-2012 העיר האבודה -חרבת צונם 

Search This Blog

מזרחית לבקעת הורקניה

  מזרחית לבקעת הורקניה תאריך :  6-11-2020 ממחנה נבי מוסא -וודי ח'ושנייה - נחל סככה - הרכס של ראס מועקף - נחל מזין - תצפית על חו...