Posts

Showing posts from April, 2012

It's This Time of Year Again

Image
זו שוב התקופה הזו בשנה לפני שבועיים בסוף פסח נהגתי לטיול השבועי של הקבוצה
בגלל שזה היה יום השנה לפטירתו של אהוד מנור השמיעו את השיר - אחי הצעיר יהודה
מיד קלטתי שזו שוב אותה תקופה בשנה
התקופה שמתחילה בסוף פסח וממשיכה דרך יום השואה ומסתיימת ביום העצמאות ואולי בל"ג בעומר
זו התקופה בה הירוק מתחיל להפוך לצהוב
הפריחה האופיינית היא פרגים , דם המכבים , לוטם שעיר ולוטם מרווני , חוטמית זיפנית
 בנהיגה אל ומהרכיבות או ברכיבות עצמם בעיקר אלה שבהם אני רוכב או נוהג לבד - עולים ההרהורים והמחשבות
השירים שברקע כשזה יום הזכרון או יום השואה מעוררים את המחשבות ומדי פעם את הדמעות שלמזלי מוסתרות מאחורי משקפי השמש בין השאר אני אומר לעצמי שבערך את אותם נופים באותה עונה ראו הלוחמים במלחמת השחרור בשיא הקרבות שלה בחודשים מרץ , אפריל , מאי 1948
ואז אני מנסה לדמיין איך נראים הנופים האלה כשהם תחת אש
וחושב האם השדה הזה נשרף אז או מה חשבו להם אותם לוחמים כשעשו פזצט"אות בין הפרחים
די ברור ששדות החיטה הבשלה או הקצורה היתה אופיינית גם אז

והיום , ערב יום הזכרון נסעתי לאסוף את בתי מהרכבת וכשנכנסתי לאוטו הרדיו הכניס אותי…