Search This Blog

Monday, March 09, 2020

Desert - Winter of 2019_2020

עם האופניים במדבר בחורף 2019 - 2020

אמנם עוד לא נגמר החורף , ויש סיכוי שארכב במדבר עןד כמה רכיבות השנה , אבל החלטתי בכל זאת לכתוב את ה Post  הזה עם מבחר תמונות מהטיולים במדבר בחורף זה וכמובן קישורים לרבים מהטיולים שתעדתי באתר שלי ומכילים מפות , קבצי GPS והסברים

 • טיול המדבר הראשון שלי השנה היה ב 25-10-2019 אל ראס מועקף שבצפון מדבר יהודה
טיפוס מנחל קומראן
מסלול נהדר מרובה סכינים
בנאקבים דרומית לראס מועקף
יורדים בנאקבים התלולים מראס מועקף
גמלים מדרום לראס מועקף
 • הטיול הבא היה ביום קר ואחרי גשם ב 22-11-2029 אל סינגל הברגרים ועוד
בסינגל הברגרים
 מסלול יפה בצפון הנגב בסינגל שהתפרסם השנה בהמשך החורף , אבל אז עוד לא היה מפורסם כל כך
בסינגל הברגרים
סינגל הברגרים נבנה ע"י הרוכבים ממשפחת ברגר בקיבוץ טללים
בחמוקי ניצנה
 Giro D Italia ליד פסל הרוכב של ה
 • ב 6-12-2019 הובלתי טיול בדרך הסוכר מקידר ועד הלידו
סוכר 2 - שביל הנזירים
 מסלול קלאסי 
גמלים בוודי א דככין

בסינגל חווארי אלמוג
 • ב 12-14.12.2019 הדרכתי טיול של 3 ימים באיזור אילת
  בסינגלי יהל
  ביום הראשון שבו היו רוחות חזקות מאד רכבנו בסינגלים ביהל
  בסינגלי יהל
  ביום השני עשינו את המסלול הנהדר שהוא חלק משביל ישראל לאופניים משחרות ללוטן
  בשביל ישראל לאופניים בין שחרות לנאות סמדר

  במעלה קטורה
  ביום השלישי רכבנו בסינגל תמנע
  בסינגל תמנע
  תאור המסלולים ב :  שלושה ימים בדרום הנגב ואיזור אילת
  בסינגל תמנע

 • ב 23-12-2019 הדרכתי טיול במסלול הקלאסי מערד לנווה זוהר דרך נחל בוקק
בירידה לנחל גורני
טעמנו בפעם הראשונה קטע משביל ישראל החדש היורד ממצדה לנווה זוהר
בנחל בוקק
המסמר היה הקטע "המונגש" של מעלה זרון
בנחל בוקק
בשביל ישראל לאופניים בדרך למעלה זרון
 • ב 3-1-2020 חזרתי לסינגל הברגרים במתכונת שונה
בסינגל הברגרים
המשכנו הלאה מערבה בדרכים וסינגלים כמו סינגל החרוב וסינגל מנגו עד שבטה
בסינגל הברגרים

תאור המסלול : בין טללים לשבטה
בסינגל מנגו
 • ב 10-1-2020 רכבנו באיזור נחל פרס
  בדרך לנחל פרס

  מסלול משובח מרובה נאקבים וכמובן קטע יפה קניון נחל פרס
  בדרך לנחל פרס
  תאור המסלול "נחל פרס וסביבתו"
 • ב 24-1-2020 ירד גשם
  גמלים בגשם בכפר הנוקדים
  הימרתי על איזור ערד , אבל גם שם ירד גשם
  ליד ברכת צפירה
  הבוץ הרב שהיה עצר אותנו והספקנו לרכב רק 7.5 ק"מ בנסלול לברכת צפירה שבה היה שיטפון
  נחל צאלים הזורם
 •  ב 27-1-2020 הדרכתי טיול קלאסי מקידר להר מונטר והלאה לדרך הסוכר וקטע מסינגל חווארי אלמוג
  בהר מונטר
  בדרך הסוכר 2
 • בתאריכים 30-1-2020 - 1-2-2020 פתחתי את הטיול השנתי של Northern Riders
  בין כפר הנוקדים למצדה

  אני הובלתי את היומיים הראשונים ויניב דובובסקי את היום השלישי כי אני הייתי צריך לחזור הביתה

  בין מצדה למעלה זרון

  ביום הראשון רכבנו בקטע החדש של שביל ישראל לאופניים ממצדה לנווה זוהר עם תוספות
  בין מצדה למעלה זרון

  ביום השני רכבנו במסלול הנהדר בנחל צין תחתון וסיימנו בחריץ בחוואר
  בגבי צין

  ביום השלישי רכבו החבר'ה במסלול בהר רכב והעין

  בחריץ בחוואר

  תאור המסלולים ב : טיול שנתי של Northern Riders במדבר 2020
 • ב 14-15.2.2020 הדרכתי טיול של קבוצת אריות העמק באיזור אילת
  בסינגלי יהל

  בסינגלי יהל
  ביום הראשון רכבנו בסינגלי יהל
  ליד חולות כסוי
  ביום השני רכבנו בשביל ישראל לאופניים משחרות ללוטן
  בשביל ישראל לאופניים בדרך לנאות סמדר
 • ב 28-29.2.2020 הדרכתי טיול של יומיים בנגב ומדבר יהודה
  בירידה מהר קנאים

  בשביל ישראל לאופניים בדרך לנווה זוהר
  ביום הראשון רכבנו במסלול בנחל צין תחתון וחריץ בחוואר
  בגבי צין

  ביום השני רכבנו בשביל ישראל לאופניים החדש מהר קנאים עד נווה זוהר

בחריץ בחוואר

No comments:

Search This Blog

MTB Beginners with Raz Goren

טיולי קבוצת אופני ההרים למתחילים ובוני כושר עם רז גורן במאי 2020 נפתחה קבוצה לרוכבי אופני הרים מתחילים או כאלה שרוצים לשפר את הכושר של...