Search This Blog

Wednesday, March 13, 2019

El Portillo Hike

El Portillo Hike


תאריך : 12-3-2019
אורך : 8 ק"מ
גובה מצטבר : 319 מ'
זמן הליכה ברוטו : 2:37 שעות

הערות

 • זהו מסלול הליכה יפה בו כרגיל באיזור תופעות געשיות מרשימות , בעיקר בטוף מסוגים שונים
  בנוסף יש תצפיות יפות לכיוון הים במערב ומרבד העננים מעליו , ואל הר טיידה
 • יצאנו מהחנייה של El Portillo בנקודה 1
  ירדנו בדרך ה 4X4 אל צומת השבילים בנקודה 2
  מכאן שמאלה בשביל המטםס במתינות אל האוכף שבין שני הרי הגעש

  Montana De Las Arenas Negras ו  Montana De Cerillal
 • באוכף שהוא שיא הגובה בטיפוס באיזור נקודה 3 הולכים בנוף של טוף
  הולכים מעל ערוץ שנפרץ בטוף עם מראות יפים
  בנקודות 4 יש ירידה תלולה בשביל היורד בטוף
 • בנקודה 5 פוגשים דרך 4X4 המחזירה אותנו לצומת השבילים בנקודה 2 ומשם לאוטו (1)

No comments:

Search This Blog

Helicopters above my Bike

הליקופטרים מעל האופניים שלי בתור חובב תעופה לשעבר (בצעירותי הייתי משוגע על מטוסים) אספתי תמונות , חוברות , מידע , תעוד בניתי טיסנים היית...