Search This Blog

Friday, February 12, 2021

ממצפה רמון לעבדת דרך נחל יתר ונחל עבדת

 

ממצפה רמון לעבדת דרך נחל יתר ונחל עבדת

תאריך :  12-2-2021

חוות נועם במדבר - ליד מחצבה - בית קברות בדואי - ליד גדר חוות האלפקות - נחל צין - דרך לסוכה במדבר -  חציית כביש 171 - בור חמתון - נחל יתר - יובל של נחל יתר - בור שוקי - נחל יתר - נחל ופסי - יובל של נחל עבדת - נחל עבדת - בורות עבדת - מרגלות הר ערקוב - בורות רמלייה - חציית נחל צין - חציית כביש 40 - תחנת דלק עבדת

נקודת התחלה : חוות נועם במדבר

נקודת סיום : תחנת דלק פז בעבדת

משתתפים : קבוצת רוכבים ואני כמדריך

מרחק : 41 ק"מ

טיפוס מצטבר :  331 מ'

ירידות מצטברות : 574 מ'

זמן : 5:17 שעות

הערה חשובה

מפת המסלול עם הנקודות שבתאור

(קטע המפה לקוח ממפת שביל נט המותקנות על תוכנת CompeGPS)

קובץ TRK ל GPS

קובץ GPX ל GPSהערות
 • זהו מסלול היום השני מתוך שניים של : "ממצפה רמון לעבדת בשתי דרכים"
  לטיול זה בחרתי בתוואי דומה למסלול שהדרכתי בעבר שעובר מערבית לכביש 40 ועובר בחלקו בצד המערבי של קו פרשת המים ועובר בנחל יתר שנשפך לנחל עקרב שנשפך לנחל ניצנה שממשיך אל הבשור והים התיכון
  הוא גם חובר לנחל עבדת שחובר לנחל צין ונשפך לערבה
  המסלול כולל סינגלים , דאבלים , דרכי 4X4 וקטעים בר בשטח

 • יצאנו מחוות נועם במדבר בה ישנו (1)
  רכבנו בדרכי הגישה לחוות המגודרות
  בנקודה 2 פנינו לדרך 4X4 שממשיכה לדרום מערב ועוברת מצפון למחצבה ומדרום לכפר בדווי עד נקודה 3
  פה יש בית קברות בדווי
  המשכנו בדרך ה 4X4 שממשיכה ליד חוות האלפקות
  בנקודה 4 הדרך חוברת לדרך לסוכה במדבר ופונה לדרום מערב
  עברנו ליד כרמי ענבים והמשכנו בדרך עד חיבור לכביש 171 בנקודה 5
 • מכאן טיפוס בתוואי ברור עד נקודה 6 בה חברנו לדרך 4X4 המטפסת עד בור חמתון בנקודה 7
  בור חמתון הוא בור מהתקופה הישראלית , פתוח ולא מקורה
  הוא נמצא קצת מתחת לשיא הגובה
  המשכנו מכאן בדרכי 4X4 ודאבלים במורד נחל יתר
  בנקודה 8 עברנו ליד עץ אלה אטלנטית מרשים
  המשכנו ברכיבה בנחל יתר עד נקודה 9
  פה טיפסנו בדאבל עד נקודה 10
 • מכאן ירידה בנאקב שמתחיל לא ברור , אבל במהרה הופך ברור ויורד בצד הערוץ עד תחתיתו בנקודה 11
  מכאן רכיבה בערוץ בלי שביל ברור
  הרכיבה זורמת עד נקודה 12
  פה טיפסנו שמאלה בנאקב אל השפוכת של בור מים נבטי ענק
  את הקטע האחרון של כ 20 מ' עשינו ללא האופניים
  הבור (13) נקרא בור שוקי ע"ש שוקי טריפמן , אחד ממפי הנגב
 • חזרנו חזרה למטה ולנקודה 12
  המשכנו בדאבל שהופך דרך
  פה ושם יש טרסות ששימשו כסכרים
  באחת הטרסות זיהינו חריטה על אבן , נראה כמו חריטה קדומה
  בנקודה 14 סטינו למיצד עתיק
  המיצד ששרידיו נבטיים , עומד על שרידים של מצודה ישראלית
  מתחתיו בערוץ יש בור מים בנקודה 15
 • המשכנו בדרך ה 4X4 עד מפגש עם דרך רחבה בערוץ נחל יתר בנקודה 16
  פנינו ימינה ורכבנו בדרך עד צומת הדרכים בנקודה 17
  מכאן טיפוס ארוך בדרך טובה בערוץ נחל ופסי עד שיא הגובה ברמה שטוחה באיזור נקודה 18
 • פה אנו על קו פרשת המים
  ירדנו בדרך 4X4 ביובל של נחל עבדת
  עד המפגש עם נחל עבדת בנקודה 19
  המשכנו ברכיבה מהירה בנחל עבדת
  באיזור נקודה 20 יש מערכת בורות מים בצדי הערוץ שמחוברים בתעלות - אלה בורות עבדת
  מי הנגר ממלאים בור אחרי בור
  זהו מפעל מים מרשים של בורות נבטיים
 • מבורות עבדת המשכנו בדרך 4X4 בנחל עבדת
  בנקודה 21 הגענו ליד כביש הגישה לבסיס רמון
  עברנו במעבר המים מתחת לכביש
  בקצהו הצפוני של המעבר יש תהום קטנה וצריך לרדת בזהירות להמשך ערוץ הנחל
  המשכנו בדרכי ה 4X4 בנחל עבדת
  בנקודה 22 הדרך מטפסת מהערוץ וממשיכה לצד מטעים עד צומת הדאבלים בנקודה 23
  המשכנו מכאן בסינגל למרגלות הר ערקוב ומעל ערוץ נחל צין עד בורות רמלייה , בורות מים נבטייים (מאגורות) בצד הערוץ (24)
 • חזרנו מבורות רמלייה באותו סינגל לנקודה 23
  מכאן בדאבל שחוצה את ערוץ הנחל וממשיך בדרך 4X4 עד כביש 40 בנקודה 25
  חצינו את הכביש והמשכנו לאוטו ליד תחנת הדלק פז שליד עבדת בנקודה 26

No comments:

Search This Blog

GPS , Maps Etc.

המלץ לי בבקשה על My Recommended GPS אם איזה תוכנה אתה משתמש לתכנון מסלולים ? - תוכנת Compegps Land סדרת ה GPS - ים של TwoNav העובדים בארץ עם...