Search This Blog

Thursday, August 18, 2011

Riding in the area of Kfar HaChoresh and Nazareth


רכיבה באיזור כפר החורש ונצרת
ביום רביעי הצטרפתי לרכיבה של קבוצת "הפלטה הגדולה" בהובלת ירון פדות באיזור שבין תל שימרון לכפר החורש
מצפון לתל שמרון

נזכרתי שמזה מספר שנים לא רכבתי באיזור
זהו איזור שבו מספר דרכים טובות ומצד שני מספר דאבלים וסינגלים שבקיץ הם די דרדרתיים
סינגל אופנועים טוב ברובו גם לאופניים על הרכס קרוב לחרבת מהלול
הסינגלים נפרצו ברובם ע"י רוכבי אופנועים ולכן הדרדרת וגם המבנה שלהם שהוא לעתים מתאים לאופניים אבל לפעמים כולל הרבה דרדרת ועליות קשות שהן בלתי אפשריות כמעט לרכיבה באופניים
עקיפת קטע של דרדרת
טיפוס בסינגל מוצל ליד תמרת

בהמשך בין כפר החורש לנצרת יש כבישים ומספר דרכים שמאפשרים להגיע לאחת התצפיות המרשימות ביותר על עמק יזרעאל וסביבתו - הר הקפיצה
טיפוס ביער בלפור - צילום : דורון כהן

בראשו של הר הקפיצה יש כאמור תצפית נהדרת , סינגל קצר וחמוד שמאפשר רכיבה בין שתי מרפסות התצפית על ההר
יש הרבה נושאים שניתן לספר בראש ההר
תצפית בראש הר הקפיצה - צילום : דורון כהן

הסבר על ישו והקורות אותו בנצרת בכלל ובהר הקפיצה בפרט
בסינגל בהר הקפיצה - צילום : דורון כהן

סיפורי תנ"ך מספר שופטים , דבורה וברק , גדעון
סיפור הקרב האחרון של שאול בגלבוע
בסינגל הר הקפיצה - צילום : משה מאור

מהר הקפיצה ניתן להמשיך דרך נצרת עילית ולרדת משם אל העמק לאיזור אקסל
בירידה מהר דבורה

ניתן גם להמשיך להר דבורה ואם נרצה להאריך להתחבר לסינגל בית קשת או לטפס לתבור
טיפוס לתבור - צילום : איילת ניר
סוף הטיפוס לתבור - צילום : איילת נירהנה חלק מהמסלולים שרכבתי באיזורועוד כמה נוספים באתר
No comments:

Search This Blog

MTB Beginners with Raz Goren

טיולי קבוצת אופני ההרים למתחילים ובוני כושר עם רז גורן במאי 2020 נפתחה קבוצה לרוכבי אופני הרים מתחילים או כאלה שרוצים לשפר את הכושר של...